INDUSTRIELL AUTOMASJON

Robotisering 

Robotisering som begrep har fått en ny betydning som følge av den massive endringen og innovasjonen i robotmarkedet. Samfunnet forventer at roboter skal effektivisere finansnæringen, servicenæringen, sykehus, sykehjem, skoler, kultur og forsvaret. Det er langt frem, men underveis foregår det mye forskning og utvikling. RobotNorge er del av en større gruppering som har valgt å satse på hele bredden i fremtiden. Robotløsninger vil i fremtiden prege en økende bredde av bransjer hvor vi ønsker å gå frem som et forbilde innenfor mulighetene denne teknologien gir.

Robotisering i norsk industri krever helhetlig prosessforståelse, bred teknologikompetanse, et tett og godt samarbeid med deg som kunde, våre leverandører samt eventuelt akademia og forskningsinstitusjoner – Dette får du med RobotNorge som leverandør. Vi har allerede opparbeidet oss en kundemasse med stor bredde og er stadig på utkikk etter nye samarbeidspartnere vi kan bistå med vår ekspertise på automatisering.

Robotisering i Norge handler ofte om avanserte prosesser, småserie-produksjon og kort omstillingstid. Industri 4.0, Big Data, sømløs integrasjon og Internet of Things er begreper som har ulike betydninger for ulike kunder, men som ofte har noen fellesnevnere: Robotisering, innovasjon, nytenking og omstilling – dette er sterke verdier i RobotNorge.

Har du spørsmål angående dette spennende området?
Kontakt oss

FLERE BØR ROBOTISERE

Økt konkurransefortrinn

Enten man liker det eller ei, er roboter og automatisering av drift og produksjon noe som er kommet for å bli. Den teknologiske utviklingen har de siste tiårene vært massiv, og mange bedrifter er nødt til å følge denne utviklingen for å optimalisere sin daglige drift. Vi opplever at det er stor variasjon i hvilke bransjer som setter fokus på automatisering og digitalisering. Næringsmiddelindustrien og mekanisk industri er to av bransjene som har vært best på å implementere roboter i sin produksjon. Dog ser vi at mange bransjer henger litt etter og har et stort forbedringspotensial.

Det er massevis av fordeler med å robotisere interne prosesser. De mest logiske er økt effektivitet og produktivitet i drift samt kostnadsbesparelser. I fanene under har vi listet opp flere verdiskapende fordeler og 10 gode grunner til å robotisere din produksjon.

VERDISKAPENDE FORDELER

10 gode grunner til å robotisere

1. Redusere produksjonskostnader

Bruk av roboter reduserer både direkte og indirekte kostnader i produksjon. Eksempelvis vil vrak og materialavfall reduseres samt kan roboter gjøre oppgaver som ellers truer HMS og kan flytte arbeidskraft til mer verdiskapende arbeid.

2. Bedre HMS på arbeidsplassen

Roboter kan utføre oppgaver som anses ubehagelige, vanskelige eller helsetruende for ansatte. Bruk av roboter kan derfor redusere sannsynligheten for ulykker og plager forårsaket av kontakt med HMS-truende maskinverktøy eller prosesser.

3. Økt produktivitet

En robot vil produsere mer i forhold til innsatsen som legges ned. En robot blir aldri syk, trøtt eller sulten og bryr seg ikke om den må produsere 24 timer per døgn, 365 dager per år.

4. Redusere omløpstid

Bruk av roboter for å oppnå raskere, mer effektive produksjonslinjer kan hjelpe å redusere omløpstid og kostnader knyttet til lagerbeholdning. Bedrifter kan forutse produksjonstakten bedre ved å flytte produkter raskere i produksjonen. Dette sikrer jevn og god oversikt over leveringstid.

5. Kort omstillingstid

Roboter kan programmeres offline. Dette sikrer rask innføring i nye produksjonsprosesser og arbeidsoppgaver dersom situasjonen krever det.

6. Økt fleksibilitet

Roboter kan gi produksjonslinjene dine økt fleksibilitet. Når de er programmert kan de enkelt bytte fra én prosess til én annen. Dette hjelper dere å imøtekomme endringer i design eller etterspørsel med minimalt arbeid.

7. Bedre og jevn kvalitet

Robotens presisjon og repeterbarhet sikrer en god og jevn kvalitet på det som produseres. Roboter eliminerer problemer som oppstår ved trøtthet, distraksjon og konsekvenser knyttet til repeterbare og slitsomme arbeidsoppgaver.

8. Bedre arbeidsmiljø

Roboter kan gjøre arbeidsmiljøet bedre for ansatte gjennom å overta jobber i støvete, varme eller farlige omgivelser samt arbeidsoppgaver som er tunge, repeterende og belastende på de ansatte. De ansatte kan flyttes over til mer verdiskapende, givende og stimulerende arbeid.

9. Høy plassutnyttelse

Roboter kan monteres i ulike konfigurasjoner for å hjelpe deg med å redde verdifull plass i produksjonsområdet. For å utnytte plassen kan man også programmere roboten til å arbeide i trange rom eller kroker for optimal utnyttelse.

10. Lav nedbetalingstid og lang levetid

Robotene våre har en levetid på 40 000 timer eller 20 år under normal arbeidstid. Nedbetalingstiden kan påvirkes av alle de ovennevnte faktorene.

EN TRUSSEL? 

Flere arbeidsplasser

Mange ser på trenden av robotens inntog i samfunnet som noe negativt og truende. Bakgrunnen til denne skepsisen bunner seg for mange i at man ser robotisering som en trussel mot arbeidsplassene. Dersom man derimot ser ting i et større perspektiv viser historien at teknologisk utvikling og innovasjon er en bidragsyter til økonomisk vekst. I tillegg er vi, som mennesker, programmert til å finne nye og innovative løsninger på arbeidsoppgaver. Teknologisk utvikling er uunngåelig i dagens samfunn.

Robotisering av samfunnet vil medføre et stort behov for kompetanse innen bygging, håndtering og service av disse maskinene. Samtidig må man ikke glemme at det er et fåtall av bransjer som vil bli hel-automatisert, i tillegg er ikke nye løsninger på arbeidsoppgaver synonymt med mindre arbeidsplasser. I de aller fleste bransjer vil robotisering i større grad bety at oppgaver vil bli løst gjennom samhandling mellom mennesker og roboter. RobotNorge ønsker å være en frontfigur for bedre, flere og innovative arbeidsplasser. 

SØSTERSELSKAP I SVERIGE

Lakkeringsspesialisten RobNor

I Malmø, Sverige har vi et søsterselskap som er superspesialister på lakkering av biler og bildeler. Dette selskapet, RobNor AB, har gjennom lang forskning og utvikling deltatt i å sette standarden for hva som er mulig å oppnå av kvalitetskrav ved billakkering. Vi har fornøyde kunder som blant annet Scania og Volvo, på personbiler og trailere, på gravemaskiner og dumpere samt på traktorer og skogsmaskiner. Det er utrolig hva som kan gjøres i dag når man har fulgt denne bransjen helt siden den første roboten ble tatt i bruk.

Sjekk ut videoen fra Bramidan A/S hvor lakkering foregår med «State of the Art» robotteknologi. RobNor har levert et robotsystem som støtter VR programmering av roboten inkludert effektivt lakkeringsutstyr med høy kapasitet og raskt fargeskifte.

JEG ØNSKER Å ROBOTISERE

Hjelp meg å komme i gang

Legg igjen kontaktinformasjon og en forklaring av prosessen du ønsker å robotisere.

Vi rådgiver deg på veien til industriell automasjon. 

RobotNorge logo farge

KONTAKT OSS

Bedriftsvegen 25,
4353 Klepp Stasjon
Sentralbord 51 78 50 50
Servicetelefon 4000 1569
post@robotnorge.no
support@robotnorge.no (support)
org.nr. 885 276 172
Fakturamottak: EHF eller robotnorge@ebilag.com