ABB logo

DIGITALISERING, INDUSTRI 4.0, ROBOTISERING

Industriell Automasjon 

Krav til kvalitet, produktivitet og fleksibilitet i industrielle produksjonsbedrifter øker stadig. For å imøtekomme disse kravene er den nærliggende løsningen å automatisere produksjonen. Teknologiens utvikling, bare de siste årene, muliggjør mer av det som tidligere har vært umulig. Ord som industri 4.0, digitalisering, automatisering, kunstig intelligens og robotisering har kommet for å bli.

Automatisering, eller automasjon, er teknikken å få systemer til å fungere uten, eller med liten grad av menneskelig støtte. Når vi da snakker om industriell automasjon gjelder dette for produksjonssystemer innenfor mekanisk industri, næringsmiddelindustrien, trevareindustri, avfall- og gjenvinningsindustri osv. Målet er å finne ut hva som trengs for å få en konkurransedyktig, bærekraftig og fremtidsrettet produksjon.

For å hjelpe deg på veien mot en automatisert, industriell produksjon har vi definert 10 spørsmål du bør tenke over før du investerer i automasjon. Det er like viktig for oss, som for deg, at du kan besvare disse på en god måte. Spørsmålene danner grunnlag for en raskere, målrettet og kostnadseffektiv automatisering av din produksjon. 

10 SPØRSMÅL DU BØR TENKE OVER

Før du investerer i automasjon

1. Er bedriften vår klar for og vil imøtekomme automatisering?

Dersom det er et ønske om å automatisere så bør dette forankres i hele bedriften.

  • Ansatte må få vite hva som skal automatiseres.
  • Ansatte må få vite hvilke fordeler det gir, både for nåværende og fremtidige funksjoner.
  • Ansatte må føle at de blir hørt 
  • Bedriften må ha økonomi til automatisering
  • Ledelsen må ha et forhold til kostnad vs. verdi.
  • Ledelsen må forstå prosessene som ønskes automatiserte.
  • Ledelsen må samarbeide med leverandøren for å finne den beste løsningen.

De neste spørsmålene tar for seg kostnadsreduserende og økende momenter.

Har du lang ventetid? Har du mange repetitive oppgaver? Har du råd? Har du rett kompetanse? Har du valgt en strategi?

2. Har vi kunnskap og kompetanse innen automasjon?

Det er ikke alltid at man har tilgang på kunnskap og kompetanse innen automasjon, internt.

Som totalleverandør bistår vi som automasjonsrådgiver. Vi ønsker å samarbeide tett med våre kunder. Du bidrar med din utstyr- og prosessforståelse og vi utviklinger den optimale automasjonsløsningen. 

3. Har vi involvert ansatte med høy prosessforståelse og har vi kunnskap om prosessene i en automatisert sammenheng?

Dersom dere ønsker å automatisere deler av produksjonen er det viktig å involvere ansatte med høy prosessforståelse.

4. Er våre varer og materialer egnet for automatisert produksjon?
5. Må produktene våre redesignes for å være egnet for automatisert produksjon?

Dersom produktene deres ikke er egnet for automatisert produksjon må dere gjerne redesigne dem før dere går videre med automatiseringsplanene deres.

6. Kjenner vi toleransene til produktene som er inkludert i de manuelle prosessene - er disse toleransene akseptable for en automatisert løsning?
7. Vil automatisering forbedre prosessen og kvaliteten på varene slik at de får høyere verdi?

Mennesker blir slitne, har følelser og gjør feil. Dette kan være en pådriver til automatisering dersom dere kan forbedre prosessene og kvaliteten på varen slik at de får høyere verdi. 

8. Bør vi gjøre endringer andre steder i produksjonsprosessen for å forbedre evnen til en automatisert produksjon?
9. Er det behov for kvalitetskontroll før og/eller etter det automatiserte systemet?

Manuelle operatører utfører normalt bevisst eller ubevisst kvalitetskontroll av gjenstander og reagerer hvis noe ikke er som det skal være. Dersom det er behov for kvalitetskontroll og bruke menneskelige ressurser på mer verdiskapende arbeid, kan kvalitetskontroll gjennomføres ved hjelp av kamerasystem og kunstig intelligens.

10. Vil investeringen være lønnsom - har vi en omfattende lønnsomhetsanalyse?

Nedbetalingstiden kan påvirkes av mange faktorer og det er viktig at dere får et virkelighetsbilde ved å gjennomføre en total lønnsomhetsanalyse. 

  • Total Investering 
  • Verdiskapning: Produktivitet, effektivitet, fleksibilitet, arbeidsgiveravgift, sykefravær, materialsvinn, HMS, lønnskostnader

JEG ØNSKER Å AUTOMATISERE MIN PRODUKSJON

Hjelp meg å komme i gang

Legg igjen kontaktinformasjon og en forklaring av prosessen du ønsker å automatisere.

Vi rådgiver deg på veien mot industriell automasjon.

RobotNorge logo farge

NS-EN ISO 9001:2015 Sertifisert

KONTAKT OSS

Bedriftsvegen 25,
4353 Klepp Stasjon
Sentralbord 51 78 50 50
Servicetelefon 4000 1569
post@robotnorge.no
support@robotnorge.no (support)
org.nr. 885 276 172
Fakturamottak: EHF eller robotnorge@ebilag.com