OM OSS

RobotNorge AS 

RobotNorge AS utvikler robotløsninger for fremtidens produksjonsbehov. Ny teknologi som avansert sensorikk, kamera og kunstig intelligens (AI) kombineres med tradisjonelle, industrielle ABB-roboter. Dette åpner for mange nye bruksområder i ulike bransjer.

Visjonen til RobotNorge er å bidra aktivt til å skape lønnsom og bærekraftig produksjonsindustri i Norge.

Vi har 35 års erfaring fra prosjektering, installasjon og service av automatiseringsløsninger, med roboter som et naturlig midtpunkt.

Med høy kompetanse og lang erfaring vil vi hjelpe norske produksjonsbedrifter som ønsker å satse på Industri 4.0, digitalisering og robotisering. Fra kartlegging av potensial til visualisering, testing, utvikling og implementering av robotløsninger. Videre følger vi opp med kurs, service og support for at du skal få mest mulig ut av ditt robotanlegg.

Vår historie – fra Trallfa, til ABB, til RobotNorge AS. Robotsatsningen på Jæren startet i 1964 med utvikling av verdens første industrielle lakkeringsrobot. Den første roboten ble eksportert til Sverige i 1969 og Trallfa Robot ble verdensledende. I 1988 overtok ABB 100% av driften.

RobotNorge AS ble etablert i 2003 som et ut­spring fra ABB sin fa­brik­k på Bry­ne. I dag er RobotNorge eneforhandler og integrator av hele ABBs robotsortiment i Norge. Med ABB Robotics i ryggen har vi tilgang til det siste og mest anerkjente innen robotteknologi i verden.   

OM OSS

Miljø og bærekraftspolitikk

Vårt mål er at alle ansatte, deres familier og bedriftsens forretingsforbindelser oppfatter RobotNorge, gjennom ansattes holdninger og adferd, som en bedrift med fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Våre produkter og måten vi jobber på skal bidra til å nå FNs Bærekraftsmål.

RobotNorge har valgt miljø og bærekraftsmål 3, 9, 12 og 17. 

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål 3

3 – God helse og livskvalitet

 • Null HMS skader som overordnet mål
 • Vi har fokus på sosiale og helsebringende aktiviteter i RobotNorge
 • Vår hjertestarter er registrert slik at andre selskaper i området kan bruke den
 • Vi tar samfunnsansvar blant annet gjennom gaver til veldedige formål, lag og organisasjoner
FNs bærekraftsmål 9

9 – Industri, innovasjon og infastruktur

 • Vårt samarbeid med industrien om robotisering bidrar til trygge og sikre arbeidsplasser uten tunge, belastende og gjentagende arbeidsoperasjoner.
 • Våre produkter bidrar til effektiv produksjon med lav nedetid og muligheter for døgndrift.
FNs bærekraftsmål 12

12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjennvining og ombruk.
 • RobotNorge sorterer avfall i alle interne ledd. Vi kildesorterer papp, papir, elektronikk, smøremiddel, stål og tre.
 • Bevist bruk av transport og frakt.
 • Vi følger lover, forskrifter og etiske retningslinjer.
FNs bærekraftsmål 17

17 – Samarbeid for å nå målene

 • Vi bidrar i samarbeids- og innovasjonsmiljøer i regionen, blandt annet Norsk Katapult for Jæren.
 • Vi er lærlingbedrift og tar imot lærlinger hvert år.
 • I samarbeid med industrien utvikler vi effektive og gode løsninger for industriell robotikk. Vi tester nye løsninger og muligheter sammen med kundene våre og har egne innovasjonsprosjekter.

REFERANSER

Et utvalg kunder

Hold meg oppdatert

Meld meg på RobotNytt

Vi sender ut nyhetsbrevet vårt, RobotNytt, ca. 4 ganger i året.

RobotNorge logo farge

KONTAKT OSS

Bedriftsvegen 25,
4353 Klepp Stasjon
Sentralbord 51 78 50 50
Servicetelefon 4000 1569
post@robotnorge.no
support@robotnorge.no (support)
org.nr. 885 276 172
Fakturamottak: EHF eller robotnorge@ebilag.com