Robotisert Sveiseapplikasjon

Industriell Sveiserobot

Automatiser sveiseoperasjonene dine

Robotisering øker effektiviteten av sveiseprossesene og gjør det mulig å produsere flere produkter på kortere tid, kvaliteten øker og arbeidsmiljøet forbedres.

 

Interessert?

Ta kontakt for mer informasjon og prisestimat.

LOYD JARLE HETLAND
Key Account Manager

Tlf: 909 25 900
ljh@robotnorge.no

SVEIN MORTEN HAUGE
Robotiseringsarkitekt

Tlf: 915 60 414
smh@robotnorge.no

Hvorfor robotisere sveiseprosessen?

Det finnes to typer robotiserte sveisesystem: automatisk og halvautomatisk.
I et automatisk robotiserte sveisesystem blir delene matet inn enten på en conveyor eller et magasin. De blir deretter festet i en posisjon for at roboten skal sveise. Når roboten har sveist delene, flytter operatørene dem til en annen operasjon for inspeksjon, montering eller pakking.
I et halvautomatisk robotisert sveisesystem går en operatør inn i robotcellen og fjerner den ferdig sveiste delen. Operatøren plasserer deretter de neste delene for roboten å sveise. Noen av fordelene med robotisering er:
Kvalitet: Den automatiserte prosessen sikrer sveisekvalitet og
opprettholder en høy produktivitet.
Høyere produksjon: Robotene jobber raskere enn mennesker uten
å ofre produktets nøyaktighet.
Mindre sløsing: Alle parameter kan måles, alt fra tråd bruk, gass
strøm.
Bedre HMS: Man fjerner personell fra farlig miljø og frigjør ressurser til
mer verdifulle oppgaver.

HMS

HMS – Fordelene ved bruk av sveiserobot i din bedrift

Reduksjon av fysiske slitasjeskader: Mange sveisere opplever slitasjeskader,
spesielt i skuldrene, etter år med repeterende bevegelser. En sveiserobot
eliminerer behovet for denne konstante fysiske belastningen.
Mindre statiske stillinger: Sveisere må ofte jobbe i statiske og ubehagelige
stillinger, noe som kan føre til muskel- og skjelettplager. Robotene kan derimot
operere i slike posisjoner uten noen helsekonsekvenser.
Beskyttelse mot helsefarlige avgasser: Eksponering for sveiseavgasser kan
være helsefarlig og kreftfremkallende. Med en sveiserobot kan operatøren gå
bort fra området når sveisingen foregår, det reduserer eksponeringen
betydelig.
Motivasjon og arbeidsglede: Ved å overlate de tunge, monotone
oppgavene til roboten, kan sveisere konsentrere seg om mer krevende og
interessante arbeidsoppgaver. Dette kan gjøre jobben mer givende og øke
arbeidstilfredsheten.
Attraktiv arbeidsplass: Med en aldrende arbeidsstyrke og mangel på
nyutdannede sveisere, blir det stadig viktigere for bedrifter å være attraktive
arbeidsgivere. Ved å investere i teknologi som sveiseroboter, signaliserer
bedriften at den bryr seg om sine ansattes velvære, og det kan tiltrekke seg
talentfull arbeidskraft.
Beholde kompetanse: Den største utfordringen for mange bedrifter er å
tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte. Ved å gi roboten de «monotone»
jobbene, kan sveisere fokusere på å utvikle og anvende sin ekspertise på mer
komplekse oppgaver. Dette kan bidra til økt jobbtilfredshet og lojalitet.

 

STANDARD SPESIFIKASJONER 

Sveiseroboter

Payload:

  • 4 – 500 kg  

Rekkevidde:

  • 1,20 m – 3,50 m 

 

DET ER ALDRI FOR SENT, ELLER FOR TIDLIG Å STARTE

Hjelp meg å komme i gang

Legg igjen kontaktinformasjon, og skriv litt om hva slags automasjonsløsning du trenger rådgivning med i deres produksjon.

Vi rådgiver deg i valget av den rette robotløsningen for ditt behov.

RobotNorge logo farge

KONTAKT OSS

Bedriftsvegen 25,
4353 Klepp Stasjon
Sentralbord 51 78 50 50
Servicetelefon 4000 1569
post@robotnorge.no
support@robotnorge.no (support)
org.nr. 885 276 172
Fakturamottak: EHF eller robotnorge@ebilag.com