Robot Norge

Videregående programmering S4C RAPID ( level 1)

Målsetning  og kandidatenes ferdigheter etter kurset:    

Etter kurset skal kandidaten være i stand til å yte service og skrive moderat utviklet program som en skal kunne tilpasse forskjellige produkter og forhold ved å endre selve programkoden.  Kandidaten får en dypere innføring av datatyper, koordinatsystemer, program moduler og rutiner samt kunne optimalisere programmene i henhold til bevegelser, syklustider og programstrukturering. Kandidaten skal kunne redigere programmer ved hjelp av PC.

Målgruppe:     
Operatører, vedlikeholdspersonell  samt systemintegratører og kunder som driver med programmeringsarbeide i RAPID og trenger  høyere kompetanse enn grunnkurs.  

Opptakskrav:    
Grunnkurs eller erfaring fra S4 programmering på grunnivå eller høyere fra 2 eller flere prosjekter.

Utstyr /lokaler:
Robot og  robotutstyr generelt og  / eller RobotStudio. 

Kursmateriell:
Videregående programmering S4C RAPID (level 1)


Kursets varighet:  5 dager.

Mandag kl. 09.00 til kl. 16.00
Tirsdag - torsdag,  kl. 08.00 til kl. 16.00
​Fredag kl. 08.00 til kl. 12.00
KONTAKTPERSON
Deler og oppgradering
Brigt Nygård
Tlf 957 22 413
bn@robotnorge.no

Service-oppdrag
John Aalgaard
Tlf: 952 47 673
jaa@robotnorge.no
Invitasjon
"Sveisefrokost" 22 mai 2017
 
Robot og menneske side om side
Norautron første i Norge som investerte i en YuMi
 
YuMi Lansering 18 og 19.10.2016
En kort oppsummering etter kundedag
 
Dovre Sertifisering AS - NS EN ISO 9001
RobotNorge AS Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon,
Tlf.: 51 78 50 50, Servicetelefon: 4000 1569, e-post: post@robotnorge.no
ABB