irb 1200 2
IRB 1200 Industrirobot
27.02.2015
Pay load: 5-7 kg
Reach: 0.703-0.901 m
Dovre Sertifisering AS - NS EN ISO 9001
RobotNorge AS Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon,
Tlf.: 51 78 50 50, Servicetelefon: 4000 1569, e-post: post@robotnorge.no
ABB