bolden odda

Boliden Odda AS
Valgte RobotNorge som sarmarbeidspartner og leverandør
 
Boliden Odda AS har valgt RobotNorge som samarbeidspartner og leverandør av et robotisert anlegg for stabling/håndtering av sinkbarer i sitt smelteverk på Odda.

Anlegget skal starte med produksjon i mars/april 2014.

Boliden Odda AS produserer sink og er kjent for å produsere metall i svært ren og høy kvalitet.  Sinkverket ble modernisert i 2003/4, og regnes som en av verdens mest kostnadseffektive sinkprodusenter.
 
Dovre Sertifisering AS - NS EN ISO 9001
RobotNorge AS Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon,
Tlf.: 51 78 50 50, Servicetelefon: 4000 1569, e-post: post@robotnorge.no
ABB