oglaendweb

Automatiserer i tøff bransje
For industribedriften Øglænd System AS har omlegging til en mer automatisert drift sørget for at virksomheten har fått mulighet til å konkurrere i en tøff bransje.
 
–Du kan si at når du driver i Norge, er det viktig med høy produktivitet, sier Lauritz Haringstad Løvø, adm.dir.i Øglænd Systems AS.
Men det holder ikke å bare investere i roboter og produksjonslinjer; det er krevende å gjennomføre en omlegging til nye produksjonsmetoder og det behøves grundig planlegging i bunnen, sier Løvø.

– Våre ingeniører konstruerer løsninger til produkter som både er mulig å produsere i au- tomatiserte anlegg og som er konkurransedyktige.

Øglænd System AS produserer multidisipline opphengsystemer og materiell for oljeindustrien i Nordsjøen og verden for øvrig med sine automatiserte produksjonslinjer på Jæren.

– Ved å tenke og handle multidisiplint, altså å utvikle løsninger for flere virksomhetsområder, realiserer vi den absolutt laveste totalkostnaden i en industriell utbygging, påpeker Løvø.

– En vesentlig faktor har vært at vi har strebet etter å utvikle kompatible komponenter som gir maksimal fleksibilitet på kryss og tvers
av fagfeltene. Derfor kan vi være konkurransedyktige på komponenter til vidt forskjellige virksomhets- områder innen både offshore,skipsindustri eller landbaserte konstruksjoner, sier han.

– Produksjonslinjen er eksepsjonell siden den er 100 meter lang og 8,5 meter høy, sier Løvø.

– Vi forsyner stanser og stanse- maskiner med plater døgnet rundt, og produksjonen kan gå automatisk og uforstyrret i flere omganger. Et annet system lar for eksempel sveiseroboter holde produksjonen i gang med vanger og trinn til skipsstiger som sveises i posisjon mens operatøren gjør andre oppgaver.

– Vi har nå også investert i en nyutviklet produksjonslinje til å produsere våre nyutviklede trekantskinner. Denne produksjonslinjen er helt unik og spesialbygget for våre produkter. Den er 53 meter lang og perforerer stålcoilene,former profilene, sveiser profilen sammen, børster overflaten og pakker profilen automatisk i bunter, sier han.

– Kompetanseutvikling internt er helt avgjørende, bekrefter Løvø.
– Uten kompetanseutvikling ville vi ikke kommet langt. Det er ikke slik at vi bare kan hente inn fagkompetanse på disse systemene når vi har behov; det krever langsiktig planlegging og løpende utdanning. Sammen med et gjennomført Lean-system har vår satsing vist gode resultater selv under finanskrisen og lavkonjunkturen de siste årene, avslutter han.
 
 
Dovre Sertifisering AS - NS EN ISO 9001
RobotNorge AS Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon,
Tlf.: 51 78 50 50, Servicetelefon: 4000 1569, e-post: post@robotnorge.no
ABB