skjermbilde 2013-05-13 kl  08 51 04

Roligare än Teknik-Lego!
I den i dag helt manuella tvåkomponents CCM Line, får de skickliga konstnärerna med solida kulörer på paletten snart brandgul hjälp. Projektledare Ulrik Lindgren har med hjälp av RobNor reda byggt upp hela robotcellen i en fullskalig simuleringsmodell.
 
Tekst: Andreas Hult
Artikkelen er hentet fra Scania sitt medlemsblad i Sverige
 
Under semestern installeras två nya  robotar och ett nytt distributions-system för färgen, som mer än halverar takttiden och säkerställer framtida kapacitetsökningar. Operatörerna kommer nämligen hädanefter bara behöva ta hand om svåråtkomliga ställen invändigt i hytten.
– Fyra veckor är ganska kort tid för att installera hela robotcellen, testköra och integrera den med befintliga system i processen.  Därför harvi gjort så här, säger projektledare Ulrik Lindgren.
 
Hangaren bakom Tekniskt Centrum är nämligen alla teknikintresserade pojkars och flickors dröm. På bara två veckor har en fullskalig simuleringsmodell byggts upp. På en rullställning står huvudentreprenören RobNors tekniker Lars Milde och kopplar blåa luftslangar.
 
Den där metallfärgade cylindern på golvet du tycker ser ut som en liten tvättmaskin är just det. Den tvättar färgmunstycket mellan varje arbetscykel och det är bra, säger Lars Milde. 
Lika febril aktivitet råder på andra sidan skranket. Bakom datorskärmarna sitter under-everantören ÅF:s ingenjörer under ledning  av Stefan Corneteg för att testa och bugga av alla arbetsinstruktioner, rörelsemönster och datakommunikationen.
 
All utbildning på plats
 En annan stor fördel med att bygga upp hela robotcellen här först, är att vi kan hålla all utbildning här innan vi kör i gång den skarpa  produktionen. Både för operatörer och robot-programmerare, samt även underhållspersonal från både mekanik- och elsidan, kommer  snart att ta över här, berättar Ulrik Lindgren.Hela robotcellen är inte bara rejäl och imponerande tekniskt sett, utan även rent fysiskt. De båda färgmonstren är nämligen inte bara något man tar med sig under armen och går i väg med. DynaMates byggnadsin-genjörer nagelfar redan planritningarna och  beräknar nogsamt hållfastheten på balkar och bärande balkar på plan 3.
 
Helt nytt färgdistributionssystem
– Vi ”tvingas” också bygga upp ett helt nytt  färgdistributionssystem, berättar Ulrik Lindgren.
 
Färgen kommer att mixas på robot. Det ger kortare sträcka att rengöra mellan varje kulör.Biten som kvarstår blir ändå en syn för  alla fysiknördar och vänner av lika smarta som  enkla lösningar.
Färgen trycks nämligen framåt i den genom-skinliga slangen med hjälp av bara vanlig luft och en liten plastplugg.
 
 
Dovre Sertifisering AS - NS EN ISO 9001
RobotNorge AS Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon,
Tel.: 51 78 50 50, Service telephone: 4000 1569, e-mail: post@robotnorge.no
ABB