ons norway - anne lise norheim

ONS NORWAY 19-21 august 2013
Møt oss på stand nr.D4040
 

www.onsnorway.no

Er det realistisk å tro at Oljeindustrien vil satse på Robotisering?

Oljeselskapene har skapt forretningsmuligheter for et stort antall små og mellomstore bedrifter som har utviklet produkter og tjenester som brukes på gamle og nye plattformer, borerigger og skip. Dette nettverket av leverandører er nå blitt så stort at ONS, som hvert annet år arrangerer den velkjente oljemessen i Stavanger, også skal arrangere en oljemesse i mellomåret, myntet på dette leverandørnettverket. Messen er allerede fulltegnet og finner sted i august 2013.

Tradisjonell vareproduserende eksportindustri sliter. Det er en omstilling på gang. De som følger med vil oppdage at den samlede norske produksjonsindustri snakker om oljebransjen. Dette har blitt redninger for mange bedrifter spredt over hele landet. Fellesnevneren for denne type produksjon og leveranser er at markedet er prosjektorientert. Leverandører får forespørsler om et antall produkter for et nybyggings prosjekt offshore, eller en utskifting av gammelt, utdatert utstyr. Kvalitet på leveransene er fokus nummer èn.

Funksjonalitet kan bedres ved en konstruktiv dialog mellom kunde og produsent. Leveranseevne på korte bestillingstider preger også bransjen. Denne arbeidsformen er krevende og stiller store krav til kompetanse og kapasitet. Dette er en av grunnene til at sysselsettingen bare øker i olje og gass industrien. Folk blir etter hvert opptatt av hva vi skal leve av etter oljealderen tar slutt. Den prosjektorienterte etterspørselen gjør det vanskelig å planlegge jevn utnyttelsesgrad av produksjonsapparatet. Enten koker det i maskinene, eller så venter man på ordrer. Arbeidskraften blir fort dyr når den står på vent. De erfarne virksomhetene har derfor begynt å orientere seg i retning av roboter.

I gode tider er det vilje til å fjerne usikkerhet og risiko, ved å investere i roboter. Robotene kan jobbe 24 timer i døgnet, året rundt, ved behov. Robotene sikrer jevn kvalitet og kapasitet. Robotene er ikke lenger kostbare, og tilbakebetalingstiden er ofte veldig kort i denne type virksomhet. Det skyldes ikke minst at oljeindustrien vet å verdsette kvalitet og punktlighet, bokstavelig talt i kroner og øre.

Det har oppstått et nytt begrep i denne industrien. «Low batch production» (Fleksibilitet og småserieproduksjon). Dette i motsetning til bil og elektronikkindustriens enorme masseproduksjonsvolumer. 80% av verdens salg av roboter går nemlig til disse industriene. De fleste av disse robotene brukes i standardiserte produksjonsprosesser. Konkurransen er stor og marginene lave. Inntjeningen for robotkundene er relatert til 100% utnyttelse av robotens funksjonalitet og driftssikkerhet. De sviver opp til 80000 timer pr. år. Slik er det ikke i oljeindustrien.

I denne bransjen er Robotene viktige for å erstatte ensidig arbeid, helsemessig utfordrende arbeid, arbeid der det er nesten umulig å få tak i stabil arbeidskraft, og operasjoner der det kreves jevn kvalitet. Det gjelder sveiseoperasjoner, lakkering og annen overflatebehandling, håndtering av maskiner som fres og pusse skiver, plassering av kundespesifiserte matvareleveranser på pall, løfting av sekker med bore mud, håndtering av bore strenger og skiftning av borekroner.

Til offshore plattformbruk kreves det EX sikring av robotene. Dette er en utfordring. Dersom en robotleverandør i det hele tatt har en slik EX sikret robot så hjelper det lite dersom det er feil robot i forhold til oppgaven som skal løses. Det er ikke uten grunn at leverandørene byr på et 50 talls varianter av standard industri roboter med løfteevne fra 1kg til 700 kg, og arbeidsområde fra 1 til 6 meter. Takhengte og gulvmonterte varianter.

Det er et stort potensiale for produktivitetsvekst i oljebransjen. Både når det gjelder antall arbeidstimer som skal brukes for å ferdigstille en leveranse, og i kostnadsbesparelse ved at kostbare båter og rigger utrustes med roboter som kan redusere tiden fra myndighetene utlyser lisenser og til den siste dråpen av olje pumpes opp av reservoaret. Bransjefolk er innforstått med hva døgnprisen er for en borerigg, et borefartøy, et seismikk fartøy osv. Kan robotene bidra til 10% reduksjon i denne tiden, er innsparingen enorm sammenlignet med investeringen i robotanleggene.

Det er derfor økt fokus på forskning i bruk av roboter i oljeindustrien. Forskning foregår både i  private, lukkede rom, og i mer åpenhet i undervisningsmiljøene på universiteter, høyskoler og de kjente norske forskningssentra. Det er allerede bevilget flere hundre millioner kroner til utredning og utvikling av oljerelaterte roboter, og da er ikke ROV tatt med i regnestykket. Det arbeides med roboter for operasjon ute, under åpen himmel i saltholdige miljøer, det arbeides med robotsyn og kraftsensorer. Det er utviklet avanserte algoritmer for 3D syn og det er forsket på roboter som selv kan bestemme den mest gunstige måten å gripe et objekt. Det forskes på muligheten til å lære roboten direkte gjennom kopiering av menneskers bevegelser.

Jo mer man forventer at roboten skal erstatte mennesker både i småserieproduksjon og i service aktiviteter, jo mer går utviklingen i retning av at en robot får menneskelige egenskaper.

Til slutt kommer spørsmålet; Er det i det hele tatt roboter i bruk i oljenæringen? Svaret er at det ikke er roboter offshore enda, men at de landbaserte industribedriftene er i full gang med robotisering. Et enkelt eksempel på dette kan du se på vedlagte bilde og tekst.

Bildet viser robotisering av «Cut Back» operasjon på gass og oljerør. Dette er en leveranse av roboter installert i mobile kontainere, laget av RobotNorge på Klepp. RobotNorge har allsidig erfaring og har gjennom 30 års virke deltatt i utviklingen av stadig nye industrier. De fleste robotleverandører kan bistå uerfarne kunder med råd og veiledning i forbindelse med planlegging av fremtidsrettet produksjon.
 

 
 
Dovre Sertifisering AS - NS EN ISO 9001
RobotNorge AS Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon,
Tel.: 51 78 50 50, Service telephone: 4000 1569, e-mail: post@robotnorge.no
ABB