robot abb 2

Jærsk robotteknologi lever videre
Robotteknologien forlot ikke Jæren da ABB på Bryne ble flyttet til Kina. Nå lager RobotNorge på Klepp robotisert skreddersøm til solceller, støtfangere, oljerør og ost.
 
Da roboteventyret startet på Jæren på 60-tallet var utgangspunktet en fagartikkel om verdens første robot utviklet av Joseph Engelberger, innstallert i USA i 1961. Dette var en inspirasjonskilde som utløste pågangsmot og energi når Ole Molaug bestemte seg for å gjøre det samme.

Det var selvsagt et lykketreff at han kom i kontakt med Nils Underhaug som eide Trallefabrikken på Jæren. I fellesskap ble de enige om å lage verdens første lakkeringsrobot. Fra 1965 til 1967 ble prototypen testet i produksjonen av trillebårer. Etter det staret industrialiseringen og erobringen av den globale vareproduserende industri.

Denne banebrytende kunnskap medførte et stort antall nye bedrifter der utgangspunktet enten var kopiering eller bruk av kunnskapen til andre avanserte produkter. I 1970 bestemte ASEA (nå ABB) i Sverige seg for å satse på utvikling av robot for produksjon og salg.  Ledelsen i konsernet ansatte da Bjørn Weichbrodt som prosjektleder.  Det ble da besluttet å satse på robot med elektrisk motordrift og mikroprosessorstyring.  Dette ble slutten for hydrauliske roboter og ASEA tok over ledelsen med verdens første elektriske og mikroprosessorstyrte robot.  I 1985 kastet Trallfa Robot inn håndkleet og lot seg kjøpe av ASEA.  Dette skapte en fremtid for jærbedriften som siden viste seg som riktig. RobotNorge har videreført denne tradisjon og utviklet avanserte robotsystemer for solar-indistri, ost og smør, fisk og nå sist oljeleting og produksjon.
 
Dovre Sertifisering AS - NS EN ISO 9001
RobotNorge AS Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon,
Tel.: 51 78 50 50, Service telephone: 4000 1569, e-mail: post@robotnorge.no
ABB