artemis athene

​Eventyret innen seismikk med MagSeis fortsetter for RobotNorge
Den 14. Juni inngikk RobotNorge ny kontrakt med MagSeis vedrørende utvidelsen av håndteringssystemet for seismikk noder om bord på skipet Artemis Athene.
 

 
Banebrytende samarbeid
Det første banebrytende prosjektet ble startet i 2012, med mål om å bruke robotteknologi offshore, og automatisere håndteringen av seismikknoder om bord et skip.
RobotNorge har i samarbeid med MagSeis utviklet teknologi og løsninger for håndtering av slike noder. Dette har vekket stor interesse blant oljeselskaper og andre, grunnet håndteringssystemets høye effektivitet, fleksibilitet og pålitelighet.
Bare noen få måneder etter igangkjøringen, inngikk MagSeis en 4 års rammeavtale med Statoil.


 

Verdenspremiere
Basert på det vi vet, er dette en verdenspremiere. Det er første gang industriroboter brukes til noe sånt om bord et skip som skal operere i et røft miljø, året rundt, blant annet i Barentshavet og Nordsjøen.
 
Det nye prosjektet vil innebære engineering, installasjon og igangkjøring av ett nytt anlegg med 3 nye ABB roboter.
Kapasiteten skal økes fra 3000 til 4500 noder. Anlegget skal være i produksjon før sluttet av året.
I prosjektet er det tatt høyde for ytterligere utvidelse til 6000 noder, planlagt i begynnelsen av 2015.

a4storingoverviewmanycasings
 
RobotNorge AS er landets ledende robotiseringsselskap, og er eneforhandler i Norge for ABBs totale robotprogram. Vi har 30 års erfaring innen salg, prosjektering, installasjon og service av automatiseringsløsninger for norsk industri med robot som et naturlig midtpunkt.

Vår visjon er å bidra aktivt til å skape lønnsom produksjonsindustri i Norge.
 
 
Dovre Sertifisering AS - NS EN ISO 9001
RobotNorge AS Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon,
Tel.: 51 78 50 50, Service telephone: 4000 1569, e-mail: post@robotnorge.no
ABB