forsidebanner 1 hvit platform

OLJE OG GASS

RobotNorge har lang erfaring i å følge industrien i sin iver etter å utvikle lønnsom produksjon.  Det var først etter at bilindustrien valgte å «outsource» bilkomponenter, at bruken av roboter virkelig tok skrittet opp.  Dette skyldes nok at bildelleverandørene spesialiserte seg på et begrenset antall produkter og tilbød dette til alle bilfabrikkene i verden. Dermed oppnådde de storskalafordeler og kunne utnytte robotens virkelige potensial til masseproduksjon.
 
På slutten av 1980 tallet satset ABB og senere RobotNorge på denne bølgen og ble nesten eneleverandør til norsk bildelproduksjon.  Flere hundre ABB roboter ble levert til selskaper som Farsund Automotive Casting, Hydro Structure Aluminium, Fundo Aluminium, Steertech, Raufoss Technology, Plastal, KA Automotive, Fibo og flere andre.
 
Fra århundreskiftet kom en ny bølge da Tine Meierier og Gilde/Nortura for alvor begynte sin robotisering. Også denne bølgen ble ledet av ABB roboter. 
 
I 2005 begynte solcelleindustrien sitt inntog i Norge. REC og Elkem Solar har gjennomgående over 90% ABB roboter i sine 7 fabrikker.
 
Og nå, etter 2010 kommer offshore-industrien inn på banen.  Denne bølgen vil RobotNorge gjerne være med på.  Det er foreløpig ikke så mange roboter involvert, men oppgavene de løser er desto viktigere, og mer lønnsomme for kundene.  ABB og RobotNorge samarbeider tett for å sikre riktig teknologi til nytenkende anvendelser.  Vi nevner den unike kunnskapen ABB har fått gjennom 40 år med EX sikre roboter og arbeidet med utvikling av roboter for utendørs bruk, samt det store produktsortimentet ABB tilbyr for småserieproduksjon, noe som er svært aktuelt i oljerelatert industri.
 
Med all denne erfaringen er det vel tillatt å si at RobotNorge flytter grenser.  Vår evne til innovasjon er nesten grenseløs.  Våre ingeniører kan konstruere robotseller for de mest spektakulære anvendelser.
Robotisert "cutback"system hos Bredero Shaw
Kontakt
Jean-Marc Launay
Phone: 977 91 607
jml@robotnorge.no
Invitasjon
"Sveisefrokost" 22 mai 2017
 
Robot og menneske side om side
Norautron første i Norge som investerte i en YuMi
 
YuMi Lansering 18 og 19.10.2016
En kort oppsummering etter kundedag
 
Dovre Sertifisering AS - NS EN ISO 9001
RobotNorge AS Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon,
Tlf.: 51 78 50 50, Servicetelefon: 4000 1569, e-post: post@robotnorge.no
ABB