flyttegrenser1

NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN

Tyngdepunktet for næringsmiddel industrien ligger på Jæren.  RobotNorge ligger på Jæren og vi har vist at det er svært lønnsomt å robotisere matvareproduksjon.  Det gjelder hele verdikjeden fra gårdsdriften til pakking av porsjoner for butikkjedene.  I 2012 robotiserte RobotNorge det nye stormeieriet som Tine bygger i Kviamarka på Jæren.
 
Tine sentraliserer sin produksjon av ost og smør. Tines sentrallager på Klepp Stasjon er modernisert og fullautomatisert med ABB roboter.  Fjordkjøkken lager ferdigmat i vakuumpakkede plastposer.  En kjempe utfordring å robotisere, men RobotNorge tok jobben. 
 
Vi bruker det store produkt spekteret til ABB Robotics. Palletering med store roboter som tar vekter opp til 700kg, eller plukking av småposer, fra transportbånd, med ABB Flexpicker, utstyrt med vision kamera system.  ABB har et helhetlig produktspekter spesial laget for produksjon av åpen mat. I fiskeoppdrett er det nå helt vanlig å palletere fiske kasser med ABB roboter.  Andre anvendelser er under utvikling.  En viktig kunde for oss er Marine Harvest.  Deres slakterier og pakke anlegg er i stor grad utrustet med ABB roboter.
       
       
       
       
Robotisering hos Sentrallageret Tine, Klepp Stasjon.
KONTAKTPERSON
Lars Tore Serigstad
Tlf: 950 15 800
lts@robotnorge.no
 
Invitasjon
"Sveisefrokost" 22 mai 2017
 
Robot og menneske side om side
Norautron første i Norge som investerte i en YuMi
 
YuMi Lansering 18 og 19.10.2016
En kort oppsummering etter kundedag
 
Dovre Sertifisering AS - NS EN ISO 9001
RobotNorge AS Bedriftsvegen 25, 4353 Klepp Stasjon,
Tlf.: 51 78 50 50, Servicetelefon: 4000 1569, e-post: post@robotnorge.no
ABB